Welkom bij ZinVolledig

ZVwiel

ZinVolledig is een loket voor (individuele) begeleiding (18+) en
projectontwikkeling op het gebied van zingeving en herstel.
Zingeving, dat klinkt voor sommigen zwaar. Doelstelling is om dit juist niet zwaar of zweverig te laten zijn maar liever dichtbij, in het leven van alledag. ZinVolledig kan jou daarbij ondersteunen.
ZinVolledig maakt graag gebruik van ervaringsdeskundigheid en ervaringskennis en werkt daarom ook samen met mensen met deze expertise.

Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden voor individuele ondersteuning en begeleiding, projectontwikkeling en speciale activiteiten voor organisaties. Kijk ook bij ons aanbod.