Begeleiding en ondersteuning

Voor wie?
ZinVolledig werkt met mensen die vragen hebben over of problemen ervaren op het gebied van zingeving en levensvragen, gender, verslaving en persoonlijkheid. Wat ons interesseert en inspireert, is dat wat mensen in moeilijke perioden op de been houdt.
Specialisatie

ZinVolledig is sinds 2008 gespecialiseerd in begeleiding op het gebied van zingeving, levensthema’s, verslaving, rouw en verlies en gender. Dit krijgt vorm in individuele gesprekken met mensen, het ontwikkelen en leiden van projecten en gespreksgroepen, colleges, trainingen en workshops over zingeving, herstel, geluk, kwaliteit van leven en rouw en verlies.

Wij bieden:

  • Individuele en groepsbegeleiding aan particulieren en bedrijven
    ZinVolledig biedt individuele en groepsbegeleiding aan particulieren en bedrijven.
    Neem contact op met ZinVolledig voor aanbod en prijs dat afgestemd is op jouw vraag.
  • Individuele en groepsbegeleiding aan particulieren en groepen (via de WMO)
    ZinVolledig heeft een contract met de gemeenten in de regio’s Nijmegen en Arnhem ten behoeve van het bieden van ambulante begeleiding via de WMO en onderscheidt zich van andere zorgaanbieders door haar focus op zingeving en herstel.
    Neem contact op met ZinVolledig.

ZinVolledig biedt:
– Individuele en professionele begeleiding en ondersteuning (op locatie, incompany, tijdens wandeling of via chat of Skype);
– Herstelbegeleiding: hulp bij het omgaan met een verslaving of een psychische ziekte;
– Begeleiding op het gebied van gender-vraagstukken;
– Rouw- en verliesbegeleiding;
– Werken met aandacht, mindfulness, meditatie;
– Het leiden van groepsgesprekken/ groepen op locatie;
– Projectontwikkeling en -begeleiding;
– Het verzorgen van trainingen en workshops voor hulpverleners op het gebied van werken met (eigen) zingeving en levensverhalen;
– Het verzorgen van lezingen over eerder genoemde onderwerpen/ aandachtsgebieden.

Bij individuele begeleiding kun je denken aan vragen zoals:
– Wat vind ik nu eigenlijk echt belangrijk in mijn leven?
– Waar wil ik mijn energie in steken?
– Wat houdt mij op de been, in slechte maar ook goede tijden?
– Hoe geef ik invulling aan mijn beleving van mijn identiteit en/of gender?
– In welke bezigheden komen mijn kwaliteiten tot uiting?
– Wat zijn mijn waarden?
– Hoe geef ik vorm aan mijn transitie van man naar vrouw, vrouw naar man of aan mijn non-binaire gevoel?
– Wat wil/ kan ik betekenen voor anderen?
– Wat betekent mijn invulling van seksualiteit voor mij?
– Welke rollen (bijv. ouder, collega, man-vrouw-anders) vervul ik in het leven en wat vind ik daarvan?
– Waarom blijf ik maar verdrietig over het overlijden van…, het is toch al zo lang geleden?
– Moet ik nu al klaar zijn met rouwen?

Maar je bent ook welkom ook als je eens een keer je verhaal kwijt wilt zonder dat er meteen een heel traject aan vastzit óf als je wilt praten over een dilemma.

Neem contact op met ZinVolledig.