Interview

ZinVolledig, de versterkende factor in zingeving en herstel,
is in 2013 opgericht door Bay Hagebeek (1972).

Hieronder volgt een interview met Bay, geschreven door Kitty Arends van Buro Arendsoog.“Ik ben er als het nodig is”

Afkicken van een verslaving hoef je in Nederland gelukkig niet in je eentje te doen. Maar hoe geef je vervolgens weer invulling aan je leven en voorkom je dat je binnen no time teruggrijpt naar de middelen? In deze enorme opgave sta je als ex-verslaafde zo goed als alleen, constateerde Bay Hagebeek na elf jaar werken in de verslavingzorg.

Onder de naam ZinVolledig biedt Bay individuele begeleiding aan mensen die herstellen van een verslaving of psychische aandoening. Zingeving is in zo’n traject een onmisbaar ingrediënt. Samen met haar cliënten zoekt zij naar wat het leven betekenis geeft, naar waarden en kwaliteiten, dit alles vanuit de dagelijkse praktijk. Dat krijgt vorm door de gesprekken die Bay met haar cliënten voert, door wandelingen en mindfulness- of meditatieoefeningen.

“De focus in verslavingsklinieken ligt sterk op het detoxen en abstinentie, dus zorgen dat iemand vrij is van middelen”, vertelt Bay. “Maar wat gebeurt er daarna, wanneer iemand thuis komt te zitten? Dan zit iemand daar met een kopje thee op de bank, alleen, terwijl het besef doordringt dat er in het leven altijd vervelende gebeurtenissen zullen blijven komen of dat het leven zonder drugs een stuk minder spannend is dan met drugs. Een terugval in middelengebruik of gedrag kan zich dan voordoen. Dat is het moment waarop ik wil instappen om mensen te ondersteunen. Ik wil mensen helpen om niet terug te vallen, hen helpen hun herstel verder vorm te geven.”

Geen therapie
Kenmerkend voor Bay’s werkwijze is persoonlijke aandacht en gelijkwaardigheid. Ze zegt daarover: “Ik hoor vaak dat ik niet zomaar schrik of oordeel. Cliënten voelen dat ze gewoon zichzelf mogen zijn en mogen oefenen zonder dat ik zeg dat ze het niet goed doen. Daar gaat het mij namelijk niet om en dat maak ik ook duidelijk. Niemand hoeft zijn leven anders vorm te geven voor mij, maar als iemand stress ervaart en daar last van heeft, dan gaat het erom of de persoon dat zelf wil veranderen. En daar hebben mijn cliënten wat aan. Vaak hebben de mensen die ik begeleid al behandeling gehad en dus snapt men rationeel wel hoe het allemaal werkt. Na zo’n behandeling is er iemand nodig die hun begeleidt om het geleerde toe te passen in de praktijk. En dat is waar ik dan insteek.

Het gaat altijd om een mens, niet om een ‘drugsverslaafde’. Neem zelf twee keer een verkeerde afslag en je zit aan de andere kant van de tafel. Dat besef is heel belangrijk en het geldt net zo goed voor mij. Mensen weten niet waarom, maar ze hebben het gevoel dat ik weet waar ik het over heb. Ik heb ook moeten herstellen van gebeurtenissen in mijn leven. Dat is wat mensen merken aan mij: dat ik echt geen godin ben en ook onhandige dingen heb gedaan, maar dat het klopt wat ik nu doe.”

Rode draad
Tijdens haar werk in de verslavingszorg viel het Bay op dat de meeste aandacht en tijd uitgaat naar het detoxen en clean worden. Voor persoonlijke gesprekken waarin het eens even niet gaat over de verslaving gaat, maar over de persoon die deze verslaving heeft was nauwelijks tijd. “Maar cliënten zeiden altijd tegen mij: “Dit is dus waar ik écht behoefte aan heb”.

Als ik gesprekken voer met iemand, bijvoorbeeld over rouw, dan is de dood van een bepaald persoon daarvan de aanleiding en gaat het eerst daarover. Maar door langer door te praten en waar nodig stil te zijn, merken zowel de cliënt als ik dat het eigenlijk gaat over de vraag: hoe gaat de cliënt om met pijn? Met het feit dat het leven voortdurend verandert en gepaard gaat met verlies? Dat raakt veel meer aan de persoon an sich en hoe een persoon omgaat met ongewenste gebeurtenissen van het leven. Waar liggen moeilijkheden, maar ook krachten, iemands oorspronkelijke natuur? Naarmate je verder praat, komt daarin een rode draad tevoorschijn. Het is mijn taak om die rode draad te herkennen en daar op aan te haken. Dan kom je ook uit bij de kwaliteiten van iemand en wat men leuk vindt aan het leven. Wat het leven ‘zin geeft’ dus.”

Een goede verslaafde
Om bij die rode draad te komen kijkt Bay samen met de cliënt vanuit het nu terug naar hoe het leven is gelopen, naar waar hij of zij vandaan komt. Niet om de ellende op te rakelen, maar om de ondergesneeuwde kwaliteiten in iemands karakter zichtbaar te maken. “Al tijdens mijn studie SPH was ik gefascineerd door de vraag wat mensen drijft om in de moeilijkste omstandigheden toch op de been te blijven. Voor een opdracht heb ik toen een profiel opgesteld: wat maakt iemand tot een ‘goede’ verslaafde? Je moet er namelijk heel veel voor kunnen: zoals je leven managen, overzicht hebben, met verschillende mensen om kunnen gaan en kunnen handelen om elke dag aan je dope te komen. Dat is best bijzonder. Ik ga dus niet graven in het verleden van een cliënt, maar we kijken samen terug naar die periode met de vraag: waar was je toen goed in? Vaak zijn dit de kwaliteiten en eigenschappen die als uitgangspunt kunnen dienen om weer een nieuw leven op te bouwen.”

Eén van de cliënten die Bay sinds december begeleidt kan daarover meepraten, getuige de feedback die Bay van haar ontving.

Deze cliënte zegt: “Ik heb sterk de neiging om een rits aan ervaringen aan elkaar te koppelen, om ze vervolgens (in negatieve zin) op mijzelf te betrekken. Door gesprekken met Bay, in combinatie met meditatie, kom ik erachter dat de ervaringen die ik op mijzelf betrek vaak niet van mij zijn. Ja, ik heb een emotie, ja, iets kan mij raken, dat zegt dus veel meer over mij dan over de ervaringen op zich. Door inzicht hierin kom ik nu steeds meer toe aan mezelf, mijn behoeftes, mijn verlangens, waardoor ik op een gezonde manier grenzen leer aan te geven. Ik weet dat dit een levenslange les is, waarbij de begeleiding van Bay mij op dit moment op het goede pad houdt!”

Geen 9 tot 5 baan
Tijd, ruimte en aandacht zijn voor Bay de belangrijkste uitgangspunten in haar werkwijze. “Wanneer je iemand begeleidt op het gebied van zingeving moet je niet verwachten dat je een half uurtje gaat zitten met iemand en dat hij of zij wel komt met een verhaal. Het gaat om ruimte maken voor de ander. Dat betekent dat ik mijn oordelen of emoties die opkomen naar aanleiding van een verhaal moet parkeren, zodat ik het verhaal van die ander kan ontvangen. En ik maak tijd voor mensen. Ik wil met aandacht luisteren naar iemands verhaal en niet ondertussen denken aan het eten dat ik vanavond ga klaarmaken. Ik stel wel grenzen, maar ik geloof niet dat het werk om 17:00 uur ophoudt. Dat krijg ik ook terug van cliënten: ik ben er als het nodig is.”