Visie

Focus op zingeving
ZinVolledig biedt begeleiding op integratie van zingeving en herstel bij indringende levensgebeurtenissen, gender-vraagstukken, verslaving of psychische aandoening. ZinVolledig werkt vanuit haar focus op zingeving samen met de zorgvrager. Dit betekent dat ZinVolledig en zorgvrager samen alert zijn op het ontdekken van de bron van kracht en groei. Kwaliteiten en waarden van de zorgvrager vormen de uitgangspunten voor de begeleiding en de doelen van de zorgvrager.

ZinVolledig is van mening dat zingeving als basis voor begeleiding:
– het herstel van de zorgvrager krachtiger maakt,
– de zelfregie versterkt, en
– op zijn best preventief werkt.

Verbinding
Het is prachtig als een zorgvrager op enig moment weer meer zelfstandig kan functioneren: dat blijft dan ook het uitgangspunt van de begeleiding: zoveel mogelijk zelfstandig doen waardoor autonomie behouden blijft.
Vanaf de start van het zorgtraject wordt er, in samenspraak met de zorgvrager, contact gezocht met het aanwezige netwerk. Besproken wordt waar netwerkleden de zorgvrager kunnen ondersteunen zodat de zorgvrager leert om ook in zijn omgeving om ondersteuning te durven vragen. Tevens biedt dit borging van de ondersteuning op het moment dat de professionele zorg weer beëindigd wordt.
Tijdens het proces van begeleiding zal ZinVolledig steeds bij de zorgvrager blijven toetsen wat deze in het dagelijkse leven zelf kan doen. Dit om mede te voorkomen dat de zorgvrager went aan het idee van een begeleider die hem alles uit handen neemt.

Eigen kracht, ervaringskennis en -deskundigheid
Uitgaan van eigen kracht, de regie in handen van de zorgvrager (of in samenwerking met familieleden of bekenden) zodat de zorg op maat blijft en gericht op de zorgvrager.
ZinVolledig zoekt samen met zorgvragers naar activiteiten die gezondheid en herstel bevorderen zodat zorgvragers:
– tot hun recht komen in deelname aan activiteiten in de wijk,
– durven te investeren in hun netwerk, en
– waar mogelijk anderen met hun kennis en ervaring kunnen helpen.

Samenwerking en afstemming
Het aantal zorgvragers dat ZinVolledig kan bedienen is flexibel maar ZinVolledig waakt voor een te grote caseload omdat daardoor de factoren ‘tijd en ruimte voor de zorgvrager’ in het gedrang komen. ZinVolledig heeft geen ‘9 to 5’ houding maar beweegt zich flexibel, pro-actief en staat midden ín de samenleving. ZinVolledig onderhoudt nauw contact met netwerkpartners om, waar nodig, gebruik te kunnen maken van andermans advies en expertise met als uitgangspunt het organiseren van optimale, adequate zorg voor en ondersteuning van de zorgvrager.